Jak jsme se dostali k nejnižším cenám přepravy | Přepravto
prosím čekejte...

Vaše starosti na naše bedra

Dva roky jsme mapovali trh a politiku dopravců. V aktuálním čase víme, kde se pohybují jejich vozy a dokážeme je tak doplnit právě vaším nákladem.

Je už skoro poledne a na deset ráno rozeslaných e-mailů máte dosud jedinou odpověď. Navíc ne zrovna takovou, jakou byste chtěli. A zítra ve 12 mají být palety se zbožím u odběratele. Zase vás čeká odpoledne s telefonem na uchu a nervy nadranc.

Nebo pár kliknutí a ve dvě padla s čistým stolem?

Zařídíme to za Vás. Všechno

Na jednom místě - na jednom telefonním čísle - domluvíte přepravu pro všechny své zásilky.

Papírování řešíme my. Na konci měsíce jen pošleme fakturu za uskutečněné přepravy.

Když jeden dopravce vybouchne, okamžitě zajistíme náhradu. I tohle je naše starost.

Náš tým

Administrativa

thumb
Anna Suchánková
Dispečerka

tel.: +420 601 123 534
e-mail: anna.suchankova@prepravto.cz
thumb
Antonín Kachlík
Dispečer

tel.: +420 601 123 536
e-mail: antonin.kachlik@prepravto.cz
thumb
Jana Vyskočilová
Fakturantka

tel.: +420 773 567 303
e-mail: jana.vyskocilova@prepravto.cz
thumb
Josef Vyskočil
Ředitel společnosti

tel.: +420 776 472 120
e-mail: info@prepravto.cz

Řidiči

thumb
David Kubát
řidič

e-mail: info@prepravto.cz
thumb
Jaroslav Růžička
řidič

e-mail: info@prepravto.cz
thumb
Denis Koželuh
řidič

e-mail: info@prepravto.cz

Čekáme na Vaši poptávku

Věnujte čas práci, která přináší opravdové výsledky. A logistiku přehoďte na nás.

Zadat přepravu

 

 

 

Společnost Dealpro, s. r. o. realizuje projekt reg. číslo CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000764, který je finančně podpořen z Evropské Unie a který je zaměřený na zaměstnávání osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených. Projekt společnost realizuje od září 2018 do srpna 2020 s cílem udržet se dlouhodobě na trhu a naplňovat tak parametry sociálního podnikání.

 

Společnost dále naplňuje níže uvedené principy sociálního podnikání:

Sociální prospěch:

a) integrace osob ze znevýhodněných skupin

b) účast zaměstnanců a členů na směřování podniku

Ekonomický prospěch

a) případný zisk je používán přednostně pro rozvoj sociálního podniku a/nebo pro naplnění jeho společensky prospěšných cílů

b) nezávislost (autonomie) v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo zřizovatelích

c) alespoň minimální podíl tržeb z prodeje výrobků a služeb na celkových výnosech

Environmentální prospěch:

 

a) Sledovat a dodržovat platné legislativní předpisy, normy týkajících se ochrany životního prostředí

b) Při své činnosti předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti; odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí

c) přijímat opatření pro neustálé zlepšování v oblasti ochrany životního prostředí

d) motivovat zaměstnance k odpovědnému přístupu k životnímu prostředí

e) při vlastní činnosti podniku minimalizovat negativní dopady na životní prostředí

f) v odběratelsko-obchodních vztazích preferovat takové dodavatele výrobků a služeb, kteří prokáží ekologickou šetrnost výrobku, energetickou úspornost, recyklovatelnost či výrobky přímo pocházející z recyklovaného procesu výroby

e) předcházet vzniku havarijním situacím, nadměrnému vytváření odpadů, znečištění ovzduší a půdy

f) naplňovat environmentálně příznivé úřadování

Místní prospěch:

a) přednostní uspokojování potřeb místní komunity a místní poptávky

b) využívání přednostně místních zdrojů

c) spolupráce sociálního podniku s místními aktéry

 

Cílem realizovaného projektu je v období 24 měsíců integrovat do pracovního procesu 4 osoby z cílové skupiny osob dlouhodobě nezaměstnaných, osob starších 50 let a osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených.